• 00 386 (0)5 620-96–20

Kratka zgodovina Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper

Gimnazija, ki danes nosi ime po svojem najuglednejšem učencu, koprskem razsvetljencu Gianu Rinaldu Carliju, je bila ustanovljena leta 1612. Sprva je delovala kot semenišče, zatem kot plemiški zavod – Collegio dei Nobili. Prva leta delovanja sta označila zlasti dva zgodovinska dogodka, uskoška vojna leta 1617 in kuga, ki je v tistih letih razsajala na tem ozemlju. Collegio dei Nobili je moral tako prenehati z delom.

Slika 1: Ko je nastala naša gimnazija, je bil Koper otok, obdan z obzidjem, povezan s kopnim le z lesenim mostom.

Leta 1675 je ustanova dobila zagotovilo Benetk, da bo ponovno začela z delovanjem, kar se je uresničilo že leto zatem, 1676. leta. Leta 1683 je plemiški zavod dobil tudi nove prostore na kraju, kjer stoji še danes.

Slika 2: Pročelje Gimnazije Gian Rinaldo Carli danes.

Vzgojno-izobraževalno delo je bilo sprva zaupano patrom somaskom, okoli leta 1700 pa skolopom. Tudi propad Beneške republike in vzpostavitev avstrijske oblasti nista prinesla večjih sprememb, do katerih je prišlo leta 1809 z Ilirskimi provincami. Francozi so plemiški zavod spremenili v licej in poleg redovnikov zaposlili tudi posvetne učitelje.

S ponovnim prihodom Avstrijcev, leta 1813, so šoli vrnili staro ime, Collegio, leto kasneje pa jo v skladu z avstrijskim izobraževalnim sistemom preimenovali v gimnazijo – Imperial Regio Ginnasio Giustinopolitano. Učna jezika sta bila latinščina in italijanščina, vsa besedila v italijanskem jeziku so morala imeti privoljenje oblasti, kar je v naslednjih letih pripeljalo do preoblikovanja v nemško gimnazijo. V letih 1824–1825 ni bilo pouka v italijanščini, kar je povzročilo vpad vpisa in nizko število dijakov, posledično so v šolskem letu 1841/1842 šolo s celotnim učiteljskim zborom premestili v Trst. Koprčani so bili nad izgubo ogorčeni in so za selitev v Trst krivili zlasti učiteljski zbor, ki se ni znal odločno upreti germanizaciji. Ob izboljšanju razmer, 1848. leta, se je ugledna ustanova vrnila v Koper, pouk je potekal v italijanščini, s katedro v nemščini. Leta 1852 je prišla pod pristojnost države in s tem postala c.k. Višja gimnazija. Sledila so leta največjega razcveta, ko je njenih osem razredov obiskovalo 300 učencev.

Slika 3: V šolskem muzeju so zbrani stari didaktični pripomočki in instrumenti.

Z ministrskim odlokom 4. maja 1868 je italijanščina postala učni jezik pri vseh predmetih, nemščina in slovenščina sta bila obvezna le za dijake nemške in slovanske narodnosti.

Ob koncu prve svetovne vojne se je pod italijansko oblastjo šola preimenovala v Kraljevi licej-Gimnazija Carla Combija.

Slika 4: Na čas po prvi svetovni vojni spominja obeležje v atriju šole.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je jugoslovanska šolska reforma z usmerjenim izobraževanjem gimnazijo spremenila v Srednjo šolo družboslovne smeri z italijanskim učnim jezikom.

Po slovenski osamosvojitvi in novi šolski reformi 24. junija 1992, ki je v šolski sistem ponovno uvedla gimnazije, se je šola poimenovala po koprskem razsvetljencu in poliglotu – Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper.

Slika 5: Gian Rinaldo Carli. Šola nosi ime po pomembnem koprskem razsvetljencu.

Viri slik:
Slika 1: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/slikovite-podobe-vedutistov-ki-so-se-potepali-po-nasih-dezelah/323628
Slika 2: http://www.primorske.si/Primorska/Istra/Vpeti-v-okolje-in-predani-socloveku.aspx
Slika 4: http://editfiume.com/lavoce/cultura/9045-combi-personaggio-da-studiare-e-capire
Slika 5: http://www.primorske.si/Priloge/7–Val/Najstarejsa-laicna-sola-v-Kopru.aspx